23 Αυγούστου η τελετή ορκωμοσίας του νέου δημοτικού συμβουλίου Ρόδου

by e-Leros

Για την 23η Αυγούστου 2019, ημέρα Παρασκευή «έκλεισε» και αναμένεται να ανακοινωθεί αρμοδίως και επισήμως, η πραγματοποίηση της τελετής ορκωμοσίας του νέου δημοτικού συμβουλίου Ρόδου στο θέατρο «Μελίνα Μερκούρη» στην τάφρο της Μεσαιωνικής Πόλης.
Συνολικά θα ορκιστούν 297 νέοι δημοτικοί και τοπικοί σύμβουλοι ενώ η «εμπλοκή» που ανακάλυψαν διάφοροι κύκλοι περί απαγόρευσης πραγματοποίησης της τελετής σε χώρο που δεν ανήκει στον Δήμο ρυθμίστηκε πλέον από το Υπουργείο Εσωτερικών και για τη Ρόδο με τροπολογία που εισήχθη χθες προς ψήφιση.

Στην τροπολογία προβλέπεται ειδικότερα ότι η ορκωμοσία των νέων δημοτικών και περιφερειακών αρχών μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε άλλους δημόσιους χώρους εκτός των δημοτικών, περιφερειακών καταστημάτων.

Στην αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας – προσθήκης στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Ρυθμίσεις Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για τη ψηφιακή διακυβέρνηση και άλλα επείγοντα ζητήματα», αναφέρονται επί του προκειμένου τα εξής:
«Με την παράγραφο 2 ορίζεται πως η ορκωμοσία των δημοτικών αρχών δύναται να λάβει χώρα, εκτός από το δημοτικό κατάστημα, και σε άλλους δημόσιους, κατάλληλους χώρους. Με σκοπό να δοθεί πανηγυρικός τόνος στην ορκωμοσία, κρίνεται σκόπιμο να επιλέγεται κάθε φορά ο κατάλληλος εκείνος δημόσιος χώρος, ώστε να μπορούν – κατά το δυνατόν- περισσότεροι πολίτες να παρακολουθούν την εν λόγω διαδικασία».

Στην ίδια τροπολογία προβλέπεται εξάλλου ότι δημοτικός ή περιφερειακός σύμβουλος ο οποίος είτε διαγράφεται είτε ανεξαρτητοποιείται δεν μπορεί να ενταχθεί σε άλλη παράταξη και εκπίπτει αμέσως από μέλος σε επιτροπές ή από τις θέσεις του αντιδημάρχου ή του αντιπεριφερειάρχη.

Επιπλέον προβλέπει ότι δεν συντρέχει κώλυμα ή ασυμβίβαστο της θέσης προέδρου Ν.Π.Δ.Δ. και αιρετού περιφερειάρχη και περιφερειακού συμβούλου κι ακόμη ότι σε έκτακτες περιπτώσεις σε νησιωτικούς Δήμους η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου μπορεί να γίνεται και μέσω τηλεδιάσκεψης.

Στην ίδια τροπολογία προβλέπεται ότι ο Δήμος – εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη στον προϋπολογισμό – δύναται να καλύπτει έξοδα κηδείας δημάρχων και προέδρων δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων (νυν και τέως) καθώς και εν ενεργεία δημοτικών συμβούλων.

Σχετικά Άρθρα

Leave a Comment