Όλες οι προθεσμίες των Δημοτικών Εκλογών

by e-Leros

Καθοριστικοί σταθμοί στη διαδρομή για την εκλογή των νέων Δημάρχων, Δημοτικών Συμβούλων, Συμβούλων και Προέδρων Κοινοτήτων, όπως προκύπτουν από την ισχύουσα νομοθεσία:

25 Μαρτίου     
Ξεκίνησε η προεκλογική περίοδος  (για όλες τις περιπτώσεις, εκτός εάν υπάρχει ειδικότερη ρύθμιση, περ.β’ παρ.4 αρ.9 ν.3852/2010)

25 Απριλίου     
Έναρξη απαγορεύσεων/περιορισμών για τους Υποψηφίους βάσει του αρ.6 ν.3870/2010 (εμφανίσεις σε τηλεοράσεις, ραδιόφωνα και διαδίκτυο)

26 Απριλίου     
Ξεκινά ό,τι απέμεινε σε ισχύ από την αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών και δεν υπάγεται στις εκτενέστατες εξαιρέσεις του αρ.82 ν.4604/2019

26 Απριλίου     
Έναρξη περιορισμών λήψης Αποφάσεων από τα Δημοτικά Συμβούλια (παρ.5 αρ.65 ν.3852/2010)

4 Μαΐου    
Λήξη προθεσμίας μεταδημότευσης λόγω υποβολής υποψηφιότητας, χωρίς τη συνδρομή των πάγιων προϋποθέσεων.

Προσοχή: 5 Μαΐου
Λήξη προθεσμίας για την επίδοση στον Πρόεδρο του Πρωτοδικείου της Δήλωσης κατάρτισης Συνδυασμού, καθώς και των υποψηφιοτήτων Προέδρων Κοινοτήτων έως 300 κατοίκους (παρ.10 αρ.18 + παρ.8 αρ.18Α + παρ.4 αρ.18Β ν.3852/2010)

Προσοχή: 10 Μαΐου     
Λήξη προθεσμίας υποβολής παραίτησης όσων έχουν κώλυμα με το αρ.14 ν.3852/2010

11 Μαΐου  
Πραγματοποιείται από το Πρωτοδικείο η Ανακήρυξη των Συνδυασμών, καθώς και των Υποψήφιων του ενιαίου ψηφοδελτίου στις Κοινότητες έως 300 κατοίκους (αρ.20 ν.3852/2010)

18 Μαΐου   
Δυνατότητα παραίτησης υποψήφιου Δημάρχου (παρ.1 αρ.21 ν.3852/2010)

18 Μαΐου    
Λήξη προθεσμίας Συνδυασμών να παραδώσουν τα ψηφοδέλτια στο Δήμαρχο (παρ.1 αρ.24Α ν.3852/2010)

23 Μαΐου     
Έκδοση, τοιχοκόλληση και ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου του Προγράμματος εκλογής (παρ.1 αρ.23 ν.3852/2010)

24 Μαΐου     
Δήλωση αντικατάστασης παραιτηθέντος ή αποβιώσαντος υποψήφιου Δημάρχου (παρ.2 αρ.21 ν.3852/2010)

25 Μαΐου   
Ο Δήμαρχος παραδίδει το εκλογικό υλικό στον Αντιπρόσωπο της Δικαστικής Αρχής (παρ.1 αρ.78 π.δ. 26/2012)

26 Μαΐου    
Ημέρα ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

 

Για τη διενέργεια Β’ γύρου, όπου χρειαστεί:
30 Μαΐου     

Λήξη προθεσμίας επίδοσης στο αρμόδιο Δικαστήριο τυχόν παραίτησης υποψήφιου Δημάρχου (παρ.1 αρ.3 ν.3852/2010)

30 Μαΐου    
Λήξη προθεσμίας Συνδυασμών να παραδώσουν τα ψηφοδέλτια στο Δήμαρχο (παρ.1 αρ.24Α ν.3852/2010)

31 Μαΐου     
Λήξη προθεσμίας επίδοσης στον Πρόεδρο Πρωτοδικείου της δήλωσης νέου υποψήφιου Δημάρχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος ή αποβιώσαντος (παρ.4 αρ.35 ν.3852/2010)

1 Ιουνίου     
Λήξη προθεσμίας για την ανακήρυξη από το αρμόδιο Δικαστήριο του νέου υποψήφιου Δημάρχου (σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου, παρ.4 αρ.35 ν.3852/2010)

 

2 Ιουνίου     
Ημέρα ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

 

ΠΗΓΗ : www.rodiaki.gr

Σχετικά Άρθρα

Leave a Comment