Άρθρο

Πρόγραμμα με την επωνυμία «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης»

Ενημερώνουμε τους συμπατριώτες & συμπατριώτισσές μας ότι σύμφωνα με το άρθρο 55 του Ν. 4449/17 παρατείνεται η πρώτη φάση του προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» το οποίο εφαρμόζεται σε 30 μικρούς και μεσαίους Δήμους για 1 ακόμη μήνα, ήτοι από 1.1.2017 έως 31.01.2017.

Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι στην Κάλυμνο, όσοι και όσες είχαν ενταχθεί στο πρόγραμμα Κοινωνικό Εισόδημα που υλοποιήθηκε από τον Δήμο Καλυμνίων, κατά το πρόσφατο πεντάμηνο, θα πληρωθούν κανονικά μέχρι την 31η Ιανουαρίου.

Επιπλέον, από την Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2017 αρχίζει η καθολική εφαρμογή του  προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» σε όλη την Ελλάδα, σύμφωνα με το περιεχόμενο της ΚΥΑ Γ.Δ.5οικ.2961-10/24.01.2017.

Αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν οι πολίτες ηλεκτρονικά στη σελίδα www.keaprogram.gr, στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών και στην υπηρεσία μας.

Για την πληροφόρηση των συμπολιτών μας, κατά το διήμερο 30/1/2017 & 31/1/2017 θα διανέμεται ειδικό ενημερωτικό υλικό από την υπηρεσία μας.