Άρθρο

Επίκειται χάος στις Προσφυγικές Δομές

Στις 28  Φεβρουαρίου  2017 λήγουν  οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου 265 εργαζομένων , που εργάζονται στην Κεντρική Υπηρεσία και στα Περιφερεικά γραφεία Πρώτης Υποδοχής  και Ταυτοποίησης και αποτελούν το 65% των εργαζομένων στις προσφυγικές δομές. Ειδικότερα στη  Δομή της Λέρου υπάρχει μόνο ένας μόνιμος υπάλληλος!!!

  Το γεγονός αυτό θα έχει τραγικές συνέπειες  στην εύρυθμη λειτουργία των Δομών, καθώς  λόγω των μεγάλων και διαφορετικών  καθημερινών  αναγκών ο φόρτος της δουλειάς είναι αδύνατον να καλυφτεί από τους εναπομείναντες ελάχιστους υπαλλήλους(μόνιμους και Ο.Α.Ε.Δ) .

  Αξίζει να σημειωθεί  ότι οι συμβασιούχοι των προσφυγικών δομών παρά την τρίμηνη  καθυστέρηση καταβολής των δεδουλευμένων τους , εργάζονται με ανθρωπιά και αυταπαρνηση καθημερινά .Παρά  τις δύσκολες συνθήκες εργασίας και τα ελλιπή  μέσα , καλούνται να διαχειριστούν ένα δύσκολο έργο, καθώς ο πληθυσμός που εξυπηρετούν είναι άνθρωποι που έχουν έρθει αντιμέτωποι με πολέμους, με διώξεις και διαβιούν σε δύσκολες συνθήκες που όλοι γνωρίζουμε. Αποτελούν δε  σημείο αναφοράς της συνεργασίας όλων των φορέων, Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε  ,Μ.Κ.Ο εθελοντών  και τοπικών φορέων.Η επί πολλούς μήνες απασχόληση των υπαλλήλων στις προσφυγικές δομές εξασφάλισε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ομαλή λειτουργια των δομών.

 Ο σεβασμός του έργου τους αποτελεί προϋπόθεση για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των προσφύγων που έχει ως συνέπεια και την ήρεμη συνύπαρξη με τις τοπικές κοινωνίες ! Επομένως τίθεται τα ερώτημα γιατί  δεν υπήρξε πρόβλεψη για καινούρια προκήρυξη εγκαίρως, προκειμένου να διασφαλιστεί  η απρόσκοπτη συνέχεια της ομαλής λειτουργίας των δομών ;;; γιατί δεν δόθηκε μια  παράταση των συμβάσεων  μέχρι να προετοιμαστεί η νέα προκήρυξη;;;

  Ο μη έγκαιρος  σχεδιασμός  και προγραμματισμός από το αρμόδιο Υπουργείο  και η απογύμνωση  των Δομών από υπαλλήλους θα έχει  απρόσμενες συνέπειες στην καθημερινή ζωή των προσφύγων ,τη διεκπεραίωσης των ζητημάτων τους ,την αξιοπρεπή τους διαβίωση ,καθώς και στη ισορροπία που υπάρχει με τους μονίμους κατοίκους όπου βρίσκονται οι Προσφυγικές Δομές!!! Έχοντας  τεράστια συναίσθηση και μερίδιο του βάρους της ευθύνης της διαχείρισης της δύσκολης για τη χώρα μας κατάστασηςλόγω της τεράστιας προσφυγικής  κρίσης μας, ζητούμε να δοθεί άμεσα λύση!