Άρθρο

Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέρου

Σας καλούμε στις 1 Μαρτίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού μας Συμβουλίου στον Πλάτανο, με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

 1. Έγκριση της με αριθ. 9/2017 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου Οργανισμού Παιδικών Σταθμών - Αθλητισμού - Πολιτισμού Λέρου με θέμα, «Λήψη νέας απόφασης περί έγκρισης 1ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος του ΔΟΠΑΙΣΑΠ Λέρου, οικονομικού έτους 2017».
 2. Έγκριση της με αριθ. 2/2017 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου Οργανισμού Παιδικών Σταθμών-Αθλητισμού Πολιτισμού Λέρου με θέμα, «Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής (Ο.Ε.Υ.), του Δημοτικού Οργανισμού Παιδικών Σταθμών-Αθλητισμού-Πολιτισμού Δήμου Λέρου».
 3. Έγκριση για την έναρξη της διαδικασίας μίσθωσης ή παραχώρησης εκτάσεων Ελληνικού Δημοσίου από την  ΕΤ.Α.Δ.  Α.Ε. , για την εκτέλεση των εργασιών υλοποίησης της πράξης, «Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου Λέρου».
 4. Λήψη απόφασης αναφορικά με τον αποχαρακτηρισμό τμημάτων κοινόχρηστων χώρων, στην περιοχή Λακκί Λέρου.
 5. Διαπίστωση αδυναμίας εκτέλεσης της εργασίας, «Καθαρισμός περιοχών Ν. Λέρου»,  ανάθεση της εργασίας αυτής σε ανάδοχο κατόπιν διενέργειας συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού και έγκριση της με αριθ. 11/2017 σχετικής μελέτης.
 6. Οικονομικά θέματα.
 7. Εισήγηση για την επιβολή τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων κέντρων διασκέδασης και συναφών καταστημάτων, για το έτος 2018.
 8. Εισήγηση για την επιβολή του τέλους παρεπιδημούντων, για το έτος 2018.
 9. Συγκρότηση δημοτικής επιτροπής, για την κατάρτιση μητρώου αρρένων γεννηθέντων το έτος 2016.
 10. Ίδρυση δομών ειδικής αγωγής στο νησί της Λέρου.
 11. Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου των υπηρεσιών ύδρευσης-αποχέτευσης, καθαριότητας και ανακύκλωσης και τεχνικών έργων.
 12. Χορήγηση προέγκρισης γνωστοποίησης άδειας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.