Άρθρο

Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δ. Συμβουλίου Δήμου Λέρου (14-11-2017)

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, καλεί το σώμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού μας Συμβουλίου στον Πλάτανο, την 14η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 σε τακτική-ειδική συνεδρίαση, με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη, την ψήφιση προϋπολογισμού Δήμου Λέρου, οικονομικού έτους 2018.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΦΩΤΗ-ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ