Άρθρο

Πρόσκληση για Γενική Συνέλευση

  • Πρόσκληση για Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣH

Της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μελών του μη κερδοσκοπικού Σωματείου με την επωνυμία «Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Λέρου, Δωρεάς Οργάνων Σώματος & Αιμοποιητικών Κυττάρων» και τον διακριτικό τίτλο «Η ΖΩΗ»

που εδρεύει στην Λέρο, (εντός του νοσοκομείου), ΤΚ 85400, ΑΦΜ 099591202, ΔΟΥ Κω, έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα, δυνάμει της υπ’ αριθ. 113/1999 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κω και έχει καταχωρηθεί στο Βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου Κω με αύξοντα αριθμό  2/2000.             

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό του Σωματείου (άρθρο 10, κεφ. Ε’), καλούνται τα ταμειακά ενήμερα τακτικά μέλη αυτού, στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την 21η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Κυριακή και ώρα 18:00 μμ, στο κατάστημα καφετέρια ΚΙΝΕΖΟΣ  στο Λακκί Λέρου, προκειμένου να αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων ημερησίας διάταξης :

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Συζήτηση και έγκριση του απολογισμού της οικονομικής χρήσης που έληξε την 31/12/2017 και  έγκριση της έκθεσης της εξελεγκτικής επιτροπής για τον οικονομικό απολογισμό έτους 2017 καθώς και συνοπτική παρουσίαση του εν γένει έργου και των δράσεων του σωματείου, από 01/01/2017 του μέχρι και την 31/12/2017.                                                                                                                                                                                              

2. Συζήτηση και έγκριση του οικονομικού προϋπολογισμού, όπως και προγραμματισμός δράσεων για το έτος 2018.                                                                      

3. Συζήτηση και έγκριση της πρότασης του Δ/Σ περί ανακήρυξης ως επίτιμων μελών όλων όσων χρημάτισαν  μέλη του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου κατά το παρελθόν σύμφωνα με το καταστατικό του Σωματείου (άρθρο 3, παρ. 2, κεφ. Β’).                                                                                                                  

4. Άλλα θέματα αλλά και προτάσεις για τους στόχους και την παραπέρα πορεία του Συλλόγου.

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τη διεξαγωγή της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ορίζεται ότι η 1η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 2018, την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και χώρο και με τα ίδια μόνο ανωτέρω θέματα ημερησίας διάταξης, χωρίς τη δημοσίευση νέας, ειδικής για το σκοπό αυτό πρόσκλησης.

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι πριν από την τέλεση της γενικής συνέλευσης θα πραγματοποιηθεί και η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του συλλόγου μας.

 

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου