Άρθρο

Ανακοίνωση για το ΚΕΑ

  • Ανακοίνωση για το ΚΕΑ

Ενημερώνουμε όλους τους δικαιούχους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης πως πρέπει να προσέλθουν στο Κέντρο Κοινότητας του δήμου Λέρου, το συντομότερο δυνατό προκειμένου να δηλώσουν τις αλλαγές στα εισοδήματα του τελευταίου εξαμήνου. Προς αποφυγή της ταλαιπωρίας τους παρακαλούνται να έχουν μαζί βεβαίωση μισθοδοσίας από τον εργοδότη τους, καθώς και το ΑΜΚΑ τους. Επίσης παρακαλούνται όλα τα ενήλικα μέλη να προσέλθουν για υπογραφή του εντύπου συναίνεσης. Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή του παρόντος, γιατί οι έλεγχοι που ήδη έχουν ξεκινήσει είναι πολύ αυστηροί με αποτέλεσμα την αναστολή χορήγησης του επιδόματος και την επιστροφή χρημάτων!